Absolut! Jag har studerat svenska och har klarat flera prov på nationell nivå. Jag älskar att få möjligheter att träna min svenska!